Bilgilendirme

2016 İlan

Değerli Öğrencilerimiz;

 Türk Ocakları İstanbul Şubesi ve AvrasyaBir Vakfı,  bu   yıl   “Türk Dünyası Ve Türkiye Misafiri Üniversite Gençliği Bilgi Yarışması ve Kültür Şöleni”nin 16. (Onaltıncısı)nı tertip edecektir.

 

Yarışmamız 28-29 Mayıs 2016 Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul Sultanahmet Meydanı Amfi Tiyatro’da yapılacaktır.

 

Önceki yıllarda da olduğu gibi bu yılda ödüllü yapılacak olan bu yarışma üç bölümden meydana gelecektir:

 

 

Devamı

15'inci Türk Dünyası ve Türkiye Misafiri Üniversite Gençliği Bilgi ve Kültür Şöleni (2015)

Türk Ocakları (İstanbul Şubesi) ve Avrasya Bir Vakfı, Sultan Ahmet Meydanı’nda 13-14 Haziran 2015 günü 15’inci Türk Dünyası Ve Türkiye Misafiri Üniversite Gençliği Bilgi Yarışması ve Kültür Şölenini, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın himâyesinde, yerli ve yabancı binlerce turistin ilgisini çekecek şekilde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

Devamı

2014 Şöleninden Hatırda Kalanlar

 

14’ÜNCÜ TÜRK DÜNYASI VE TÜRKİYE MİSAFİRİ ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ BİLGİ YARIŞMASI VE KÜLTÜR ŞÖLENİ

 

İstanbul Türk Ocağı ve Avrasya Bir Vakfı, Sultan Ahmet Meydanı'nda ve 7- 8 Haziran 2014 günü “14’üncü Türk Dünyası Ve Türkiye Misafiri Üniversite Gençliği Bilgi Yarışması ve Kültür Şöleni”ni, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın himâyesinde, yerli ve yabancı binlerce turistin alâkasını celb edecek büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Türk Cumhuriyetleri’nden, Balkanlar’a, Afrika’dan Latin Amerika ülkelerine kadar uzanan Türkiye misafiri yüzlerce üniversite öğrencisinin katıldığı bilgi ve kültür şölenine, Türk-Türkiye dostu, bin bir renk, bin bir desen damgasını vurdu.

Devamı