Hakkımızda

Dilde, Fikirde İşte Birlik!” şiarıyla yola çıkan Türk Ocakları İstanbul Şubesi ve Avrupa Asya Birliği Türk Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (AvrasyaBir), farklı coğrafyalardan gelmiş binlerce misafir öğrenciye ya aynı milletin fertleri olma ya da farklı milletlere ait olsalar da farklılıklara saygılı olarak yaşanabileceği şuurunu kazandırmayı hedeflemektedir. Her iki güzide teşekkül de, farklı coğrafyalardan üniversite eğitimi almak için ülkemizi tercih eden misafir öğrencilere yönelik, gönüllü çalışmalara imza atmaktadır. Misafir öğrencilerimizin gök kubbe altında soydaşlık ve/veya kardeşlik şuuruna sahip, modern dünyayı ve dünya sistemini tanıyan, teşkilatlanma kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunun ve ihtiyaçlarının farkında, farklılıklara karşı müsamahalı birer “gönüllü Türkiye elçisi” olarak ülkelerine dönmeleri temel gayemizdir. Türk Ocakları İstanbul Şubesi ve AvrasyaBir Vakfı, dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen öğrencilere eğitim ve rehberlik hizmeti vermenin yanında, maddi ve manevi destek sağlamayı, karşılaştıkları her türlü sıkıntıda onlarla beraber olmaya gayret göstermektedir.

 

Türkiye muhteşem bir tarih ve büyük bir medeniyet mirasına sahiptir. Bu mirasa sahip Türk milleti, geçmişten günümüze kadar dünya üzerinde muhtelif kültür ve medeniyetlerle temas kurmuş, farklı kültür ve inanç mensuplarıyla birlikte hatta aynı siyasi çatı altında uyum ve işbirliği ile hayatlarını hoşgörü anlayışı çerçevesi içerisinde sürdürmüşlerdir.

 

Türk örfünün ve İslam ahlakının gereği olarak geniş bir hoşgörü şemsiyesi altında her görüşten insanın kucaklandığı son derece sağlam, köklü, eşsiz bir maziye ve gelişmiş medeniyet mirasına sahip olmak, günümüzde de yer küreyi kuşatan heybet ve vakurla bütün insanlığı huzur, barış ve refah getirecek değerleri inşa etmek ve kuvveden fiile çıkarmak mesuliyetini önümüze koymaktadır.

 

Bu durum, Türk’e ve Türkiye’ye dost milletlerin varlığı ile güçlenecek yeryüzünü cenneti tahayyülünün milletler arası kamuoyuna mal edebilmesi bakımından da önemi haizdir.

 

Devlet-i Aliyye döneminde başlayıp günümüzde de devam eden ülkemize misafir öğrenci gelişi Cumhuriyetin ilanını müteakip de devam etmiş, Soğuk Savaş Sonrasında SSCB’nin dağılmasıyla keyfiyet ve kemiyet bakımdan ileri seviyeye ulaşmıştır. 1992-1993 yıllarında “Büyük Öğrenci Projesi” çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından 10 bin misafir öğrenci getirilmiştir. 1992 yılından günümüze kadar, devletimiz tarafından getirilen öğrencilerin yanı sıra kendi imkânıyla gelen öğrenciler de bulunmaktadır. Son yıllarda bu sayılarda muazzam bir artış gözlemlenmektedir. Bugün itibariyle Türkiye’de, 170 civarında ülkeden 50 binin üzerinde misafir öğrenci bulunmaktadır.

 

Başta Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) olmak üzere resmi kurum ve kuruluşların, iş ve sanat dünyasının desteğini alarak, Türkçenin naifliği ile Türk milletinin engin hoş görüsü altında dünyada sevgi, karşılıklı hoşgörü iklimini hâkim kılmak üzere çeşitli faaliyetler düzenlemekteyiz.